परवाच एका डेंटिस्ट कडे जाण्याचा योग आला .. बरेच जुने डेंटिस्ट  असल्या मूळे नुकतेच त्यांनी कालानुरूप संपूर्ण क्लिनिक चे रिनोवेशन   केले होते , डिझायनर ने त्याच्या  अनुभव व क्षमते प्रमाणे क्लिनिक चे इंटिरियर  केले होते संपूर्ण इंटिरियर हे भडक व...

Read More